ADDIS er til for deg

ADDIS gjør kartleggingsarbeidet lettere for deg som arbeider med rus. Du stiller faste utarbeidete spørsmål. Spørsmålene er direkte, hendelsesorienterte og oppleves ikke truende for klienten/pasienten. ADDIS er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet. Det er en sikkerhet både for deg og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper et tillitsfullt klima og gjør videre samarbeid lettere.

ADDIS er til for din klient/pasient

ADDIS er kontaktskapende og har en sterk terapeutisk effekt på klienten/pasienten. Et studie fra Høgskolen i Østfold viser bl.a. at klienten/pasienten føler seg delaktig, sett, får oppmerksomhet, og får, kanskje for første gang innsikt i sin problematikk. Motivasjonen til å gjennomføre de foreslåtte tiltak styrkes.

Vil du ha tilgang til ADDIS?

For å kunne bruke ADDIS kreves det at du gjennomfører utdanningen og opprettholder en aktiv sertifisering. Gjennom utdanningsprosessen får du din private veileder som hjelper deg og godkjenner dine kliniske studier.

Utdanning kan skreddersys for din arbeidsplass, avhengig av antall deltakere.

Utdanningsprogram