ADDIS Ung

ADDIS Ung er utarbeidet og tilpasset ungdommer til og med 20 år.

ADDIS Ung er et strukturert intervjuformular som fører til en bedømmelse/diagnose av alkohol- og rusproblematikk i henhold til ICD-10 og DSM-5s diagnosekriterier. ADDIS Ung er koblet opp i mot kriteriene og skiller mellom skadelig bruk, ruslidelse og avhengighet. Den viser alvorlighetsgraden; tidlig-, mellom- og senstadie, noe som er vesentlig i forhold til videre anbefalte tiltak.

ADDIS Ung har kommet frem i arbeidet mellom Lynn Wickström, Ungdomsenheten i Ørebro, Patricia Harrison og Norman Hoffman.

ADDIS Ung bygger på internasjonale systemer

En stor del av ADDIS Ung er bygget opp på WHOs (World Health Organization) og APAs (American Psychiatric Association) klassifiseringssystem, henholdsvis ICD-10 og DSM 5. Begge systemene er anerkjente og velkjente. Begge brukes hyppig over hele verden.

Kriteriene er utviklet etter forskning med voksne, derfor er det innført en høyere terskel i bedømmingsmomentet for ikke å overdiagnostisere. Patricia A. Harrison m.fl. har i artikkelen «DSM-IV Substance Use Disorder Criteria for Adolescents: A critical Examination based on a Statewide School Survey» (1998), skrevet om anvendbarheten av DSM-IV systemet for ungdommer og gir oss en viktig informasjon basert på svar fra 74008 elever I alderen 14-15 år og 17-18 år. Totalt har P. Harrisons forskningsmateriale om DSM-IV kriteriene og ungdommer inkludert ca. 130 000 ungdommer. Forskningsresultatet som kom frem var viktig i utformingen av ADDIS Ung.

Norge ble offisielt tilknyttet ICD-systemet i 1997 og brukes innen helsevesenet. Noen psykiatriske klinikker støtter seg også til DSM-systemet samt at DSM-systemet brukes i forskning. I ADDIS kan fagpersonen selv velge hvilket system som er mest hensiktsmessig.

ADDIS Ung er skreddersydd for Skandinavia

På begynnelsen av 2000 ble ADDIS Ung introdusert på det svenske markedet og kom til Norge i 2004. Siden da har instrumentet utviklet seg fortløpende og tilpasset de skandinaviske forholdene. ADDIS Ung brukes innen barneverntjenester, skoler, primærbehandlinger, sykehus, institusjoner, kriminalomsorgen, psykologer  og andre rusutredningsinstitusjoner m.fl.

ADDIS Ung har vært brukt i en forundersøkelse på et forskningsprosjekt, der det svenske systembolaget sammen med det svenske folkehelseinstituttet bidro med forskningsstøtte. Ytterligere forskning med ADDIS Ung er under planlegging.