ADDIS Nett 2.0

 

ADDIS Nett vil effektivisere, støtte og optimalisere anvendelsen av ADDIS og ADDIS Ung gjennom:

  • Minimere risikoen for feilføring og feilkoding i de ulike overføringsmomentene
  • Gi mulighet til å lagre intervjuet som PDF, skrive ut sammendrag, sjekklister og avhengighetskurver
  • Tidsbesparende utredningsprosedyre og føre til raskere tiltak
  • Gjøre det lettere med videreutvikling, kvalitetssikring av egen virksomhet samt vurdering og oppfølging av klient-/pasientresultat
  • Garanterer virksomhetens klienter/pasienter konfidensialitet (samme krypteringsteknikk som hos internettbanktjenester)

ADDIS Nett Sverige, er utviklet i samarbeid med Precio Fishbone AB.