ADDIS – en strukturert metode

ADDIS er et strukturert intervjuformular som fører til en bedømmelse/diagnose av alkohol- og rusproblematikk i henhold til ICD-10 og DSM-5s diagnosekriterier. ADDIS er koblet opp i mot kriteriene og skiller mellom Skadelig bruk, ruslidelse og Avhengighet. Den viser alvorlighetsgraden; tidlig-, mellom- og senstadie, noe som er vesentlig i forhold til videre anbefalte tiltak.

ADDIS er en oversettelse av det amerikanske SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – et diagnoseinstrument utviklet av Norman G. Hoffman, Ph.D og Patricia A. Harrison, Ph.D og Validert på Mayo Clinic, Rochester MN, USA. Her kan du lese mer om SUDDS, under siden «Forskning

ADDIS er kvalitetsgransket og godkjent av den svenske Socialstyrelsen (2010).
Se under siden «Forskning».

ADDIS er skreddersydd for Skandinavia

På midten av 80-tallet ble ADDIS introdusert på det svenske markedet og på 90-tallet ble den introdusert i Norge. Siden da har instrumentet utviklet seg fortløpende og tilpasset de skandinaviske forholdene. ADDIS har et bredt bruksområde, fra tidlig oppdagelse i primærbehandlingen, identifikasjon og bekreftelse av problemet innen bedriftshelsetjenesten, poliklinikker og behandlingsinstitusjoner mm, behandlingsplan og motivasjonsarbeide. Flere prosjekter og studier er blitt utført med ADDIS som base. Noen av disse kan du lese under «Forskning».

ADDIS bygger på internasjonale systemer

En stor del av ADDIS er bygget opp på WHOs (World Health Organization) og APAs (American Psychiatric Association) klassifiseringssystem, henholdsvis ICD-10 og DSM-IV. Begge systemene er anerkjente og velkjente. De brukes hyppig over hele verden. Norge ble offisielt tilknyttet ICD-systemet i 1997 og brukes innen helsevesenet. Noen psykiatriske klinikker støtter seg også til DSM-systemet samt at DSM-systemet brukes i forskning. I ADDIS kan fagpersonen selv velge hvilket system som er mest hensiktsmessig.