ADDIS – innhold og struktur

ADDIS består av 82 hovedspørsmål og tar omtrent en time å fullføre (lengre tid vil sannsynligvis bli tatt hvis flere stoffer har blitt brukt). Spørsmålene er direkte hendelsesorienterte men oppleves ikke som truende for klienten/pasienten. ADDIS er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet noe som er en sikkerhet både for deg som faglig utøver og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper tillitt og et godt klima noe som underletter det fortsatte samarbeidet.

I tillegg til at det skilles mellom skadelig bruk, ruslidelse og avhengighet, identifiseres alkohol- og rusavhengighet på et tidlig-, mellom- og senstadie. Den viser også informasjon om det er en aktuell avhengighet eller en avhengighet i remisjon. En avhengighet i remisjon vil si en avhengighet som er utviklet, men som er latent hvilket vil si at den ikke er aktuell akkurat nå. Dette er en svært viktig informasjon i forhold til medisinering av sove-/beroligende- og smertestillende midler for ikke å aktivere en allerede edru/nykter klient/pasient.

I ADDIS fremkommer også annen relevant informasjon slik som stress, PTSD- angst-, depresjon- og spill screening. Samt informasjon om bruk av koffein, nikotin og mat.

Resultater

Etter gjennomført ADDIS intervju sammenstilles resultatet på en ICD-10 eller DSM-5 diagnosesjekkliste samt pedagogisk sjekkliste og avhengighetskurve. Ut i fra dette analyseres resultatet som fører til en diagnostisk bedømming eller diagnose, avhengig av yrket til intervjuer.  Resultatet overføres deretter til en pedagogisk sjekkliste.

Alle avhengighetssymptomer som klienten/pasienten har utviklet vises på en avhengighetskurve. Dette gjelder for alle rusmidler. På kurven fremkommer det også hvilken alder i livet symptomene oppstod for første gang. Den pedagogiske sjekklisten og kurven brukes under oppfølgingssamtalen og er et viktig verktøy i motivasjonsarbeidet. Kurven hjelper klienten/pasienten til å få en dypere innsikt i sitt eget liv gjennom å vise rusproblemets utvikling, hvordan man f.eks. har byttet til ulike rusmidler, hvilke symptom som er aktuelle m.m.