FORSKNING

Normann Hoffmann, Ph. D. og utvikler av blant annet SUDDS IV, utgiver av ADDIS, har skrevet og forsket mye med bl.a. SUDDS IV sammen med Patricia Harrison m.fl.

Vi har listet ulike artikler og henvist til gode linker for mer informasjon. Det finnes uendelig mengde forskning rundt alkohol- og rusproblematikk. Vi har forsøkt å begrense oss til bare bedømmelse og diagnostikk. For å få et overblikk over de artikler og linker vi har tatt med, har vi delt opp materialet i to avsnitt: