Utdanning

ADDIS og ADDIS Ung er en utdanning som fører til en sertifisering til å bruke ADDIS-og ADDIS Ung instrumentet. Begge sertifiseringsprosessene er en omfattende utdanning i bedømming av alkohol- og rusproblematikk forankret i ICD-10 og DSM-5s diagnosekriterier.

Hensikten med utdanningen er:

Å kunne utføre en bedømmelse i henhold til ICD-10 og DSM-5s diagnosekriterier for Skadelig bruk, Ruslidelse og Avhengighet av ulike psykoaktive* rusmidler inkl. alkohol. Denne bedømmelsen sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en diagnose.

Etter kurset vil du kunne:

  • Stille konkrete spørsmål og skape et terapeutisk klima, analysere informasjon fra ADDIS og/eller ADDIS Ung intervjuet ut i fra diagnosekriterier og kunnskap om avhengighet.
  • Sammenstille den innsamlede informasjonen som har kommet frem gjennom intervjuet på en slik måte at klienten/pasienten og henvisende/behandlende instans kan forstå og bruke informasjonen.
  • Hjelpe klienten/pasienten til å få innsikt i sitt problem og behov for hjelp i tillegg til adekvate tiltak.

ADDIS og ADDIS Ung utdanningene retter seg mot:
Alle yrkesgrupper som arbeider med mennesker som kan ha utviklet et problem med alkohol, legemiddel og andre rusmidler. Gjennom et ADDIS og ADDIS Ung intervju kan man fastslå om klientens/pasientens bruk av et rusmiddel har ført til Skadelig bruk, Ruslidelse eller Avhengighet.
Både ADDIS og ADDIS Ung brukes i dag innen offentlige og private helsetjenester. Se «faglige utsagn».

For å kunne ta ADDIS- og ADDIS Ung sertifisering kreves at du har:

Formell utdanning innen sosial- og helsefag (lege, sykepleier, psykolog, sosionom, vernepleier m.fl.) eller minst ett års formell utdanning innenfor alkohol- og rusproblematikk.**

* Psykoaktive rusmidler = alkohol, sove/beroligende, opiater, opiatliknende midler, cannabis, stimulerende, hallusinogener, løsemidler, PCP mm.

** Dispensasjon kan gis i tilfeller hvor man ikke oppfyller ovennevnte vilkår men har mange års arbeidserfaring innen alkohol- og rusbehandling.