Digital Utdanningsprosess

Sertifiseringsprosessen innebærer følgende:

 • Sertifiseringsutdanning:
  To dager med kursleder i bedømmelse og diagnostisering.
 • Praktisk/klinisk øvelse:
  ADDIS intervjuer på egne klienter/pasienter, under veiledning.
 • Digital eksamen – en hel dag:
  Bestående av en teoretisk og en klinisk del for å demonstrere at du mestrer bruken av selve ADDIS-instrumentet, de internasjonale diagnosekriteriene, samt kunnskap om avhengighet og skadelig bruk.
 • Resertifisering:
  En halv dag med kursleder annet hvert år. Oppgradering og gjennomgang av det siste innenfor fagfeltet.