KURS 2022

Alle utdanninger skjer digitalt.
Sertifisering ADDIS voksen:
15 – 16/3 (kl. 09:00 – 15:00)
+ Individuell digital eksamen

Re-sertifisering ADDIS voksen 15/2 (kl. 09:00 – 15:00)
Re-sertifisering ADDIS ung 23/2 (kl. 09:00 – 15:00)

PRISER

Sertifiseringsutdannelse i ADDIS: NOK 10.000
ADDIS Net 2.0: NOK 5 000 per bruker og år

Påmelding:
borje@dahlochdahl.se