Utredning av alkohol- og stoffavhengighet

Å tro at noen er avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

ADDIS – alkohol og drog diagnoseverktøy bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og klienter/pasienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og klienten/pasienten, i tillegg til en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak.

Utdanningsprogram finner du her!

ADDIS er nettbasert

ADDIS Nett 2.0 forenkler arbeidet og sparer tid for deg som bruker verktøyet. I tillegg er den diagnostiske prosessen tryggere for kunden, fordi automatiske prosesser fjerner risiko for feilkoding i manuelle overføringsoperasjoner.

Alle sjekklister fylles ut automatisk, samt bakgrunn, subjektiv vurdering og avhengighetsgrad. Informasjonen er lagret i en sikker database, og vil gi deg et grunnlag for fremtidig forskning.