ADDIS utredninger

Vi tilbyr spesialkompetanse i rus- og avhengighetsproblematikk. Vi utreder for leger, legesentre, bedriftshelsetjenester, institusjoner og psykologer m.fl. for mennesker som står i fare for å miste jobben.

Alkohol og rusmidler i arbeidslivet

Å tro at noen har skadelig bruk, misbruk eller avhengighet er lett – å vite er vanskeligere.
ADDIS kan gi svar på om en person på din arbeidsplass har et skadelig bruk, misbruk eller avhengighet.

Vi utfører:
Samtaler – Kartlegging – Utredninger – Samhandling – Koordinering

Bruk, skadlig bruk eller avhengighet?

Vi tilbyr utredning av alkohol, medikamenter og andre typer rusmidler ved hjelp av diagnoseverktøyet ADDIS.

ADDIS er et validert verktøy forankret i både ICD-10 og DSM-IV diagnosekriterier. Resultatene skiller tydelig mellom avhengighet og skadelig bruk, og viser eventuelt remisjonsavhengighet og krysstoleranse av alkohol/B-preparater.

Vi utarbeider en tilbakemelding som inkluderer en grafisk presentasjon av rusbruken og hvor de ulike symptomene befinner seg utviklingsmessig. Det er også et nyttig pedagogisk hjelpemiddel for tilbakemelding til klienten/pasienten og behandlere. Dette gir god kvalitet i tilbakemelding til klienten/pasienten som får økt innsikt i eget bruk og øker motivasjon til forandring.

Stress, angst, depresjon, relasjoner, livskriser?

Vi tilbyr også samtaler, kartlegging og utredninger av andre psykiske problemstillinger, inkludert dobbeltdiagnoser. Vi har mange gode samarbeidspartnere som vi kan henvise til for de fleste psykososiale problemstillinger.

Samarbeid, samhandling og koordinering

Vi samarbeider tett med leger, pårørende, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenester og institusjoner. Målet er å få pasientene til rask og best mulig behandling, samt sikre god samhandling i hele behandlingsforløpet.