FAGLIGE UTSAGN OM ADDIS

Une Borg Kjølseth, Rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud
”Fylkesmannen i Buskerud ser behov for å bedre kompetansen i ruskartlegging i forbindelse med søknader til spesialisert behandling. Tilbakemeldingene vi har fått fra ansatte i kommunene er at ADDIS er til hjelp i rusarbeidet.
Fylkesmannen har i 2009 og 2010 bidratt til at noen kommuner har sendt ansatte på sertifiserings kurs i ADDIS.”