Utbildningar hösten 2024

Samtliga utbildningar genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Därmed har vi möjligheten att, utöver de nedan angivna utbildningsdatumen, vara flexibla i datumönskemål och gruppstorlek. Hör av er om ni önskar utbildningar utanför nedanstående fasta datum, som gäller för hösten 2024

Under den gröna rubriken finner du ADDIS utbildningar och under den röda rubriken ADDIS Ung utbildningar.

Grundutbildningarna pågår mellan 9-15. Recertifieringarna 9-12.

För dig som redan är certifierad men behöver re-certifiera dig, se särskild rubrik.

Dubbelbehörighet
För användare som är certifierade i ett av instrumenten (ADDIS eller ADDIS Ung) erbjuds en förenklad version av utbildning i instrument nummer två. Den behörige genomför 1 dags workshop där vi koncentrerar oss på den instrumentella hanteringen av instrument nummer två, med tonvikt på praktiska övningar. Därefter genomförs 2 riktiga intervjuer under handledning och avslutas med en digital examination. Dessa utbildningsdagar genomförs på behovsbasis.

ADDIS

Certifieringsutbildningar 9 – 15 för både ADDIS och ADDIS ung.

  • 25-26/9
  • 6-7/11

ADDIS Ung

Certifieringsutbildning  

  • 19-20/9

Re-certifiering ADDIS och ADDIS Ung. Tid: 9 – 12.

ADDIS:
– 17/9
– 23/10

ADDIS Ung
– 18/9

Rekommendationen är att du som användare, för din och vår kvalitetssäkring, deltar i en re-certifieringsdag minst vartannat år (du får självfallet gå varje år om du önskar). Dagen tillägnas övningar, fallbeskrivningar och kunskapsutbyte. Kostnad för re-certifiering ingår i kontraktet för ADDIS Net och ADDIS Ung Net. När det gäller anmälan till re-certifieringsutbildning räcker det med ett mail till: borje@dahlochdahl.se

Priser
Certifieringsutbildning ADDIS SEK 10 000*
Certifieringsutbildning ADDIS Ung SEK 10 000*
ADDIS Ung utbildning för ADDIS certifierade SEK 4 000*
ADDIS utbildning för ADDIS Ung certifierade SEK 4 000*
ADDIS Net abonnemang SEK 5 000/år/användare

* Certifieringsutbildningar i ADDIS och ADDIS Ung, samt utbildning för dubbel behörighet, kräver tillhörande ADDIS Net abonnemang.