Utbildningar 2018/2019

Nedan följer utbildningstillfällen för 2018. Under den gröna rubriken finner du ADDIS utbildningar och under den röda rubriken finner du ADDIS Ung utbildningar. Programmet är uppdelat efter utbildningsstarter och inkluderar samtliga datum för hela utbildningsprocessen (d.v.s. datum för Grundutbildning, Fördjupningsutbildning och Examination). Du väljer den certifieringsutbildning som passar din planering bäst.

För dig som redan är certifierad men behöver re-certifiera dig, se särskild rubrik.

Nyhet för hösten 2018 – snabbare utbildningsprocess!
I samtal med kommunala/regionala representanter, och i direktkontakt med ADDIS/ADDIS Ung deltagare, har vi förstått att kunskapsnivån inom beroendeområdet är hög bland många medarbetare. Mot denna bakgrund, och med tanke på att kostnader och tidsåtgång är viktiga faktorer i ett utvecklingsarbete, erbjuds nu en snabbare och billigare möjlighet att certifiera sin personal i ADDIS och ADDIS Ung.

Dubbelbehörighet
För användare som är certifierade i ett av instrumenten (ADDIS eller ADDIS Ung) erbjuds nu en förenklad version av utbildning i instrument nummer två. Den behörige genomför 1 dags workshop där vi koncentrerar oss på den instrumentella hanteringen av instrument nummer två, med tonvikt på praktiska övningar. Därefter genomförs 2 riktiga intervjuer under handledning och avslutas med en digital examination. Dessa utbildningsdagar genomförs på behovsbasis och kan även genomföras på hemma-plan om så önskas.

Hemma-hos utbildningar
För er som vill spara tid, rese och logikostnader för era ADDIS/ADDIS Ung deltagare kan vi erbjuda hemma hos utbildningar. Detta innebär att vår utbildare kommer till er och på plats genomför hela utbildningsprocessen, inklusive examination. Förutsättningen är att ni kan samla minst 6 deltagare. Priset per deltagare är det samma som när vi utbildar i Örebro. Resa och logi för en utbildare tillkommer.

Utbildningsort: Örebro

ADDIS

Certifieringsutbildning – start februari 2019

  • Grundutbildning 12 – 13 februari
  • Digital examination 12 april

Certifieringsutbildning – start april 2019

  • Grundutbildning 2 – 3 april
  • Digital examination 7 juni

ADDIS Ung

Certifieringsutbildning – start februari 2019

  • Grundutbildning 14 – 15 februari
  • Digital examination 16 april

Certifieringsutbildning – start april 2018

  • Grundutbildning 9 – 10 april
  • Digital examination 7 juni

Re-certifiering ADDIS och ADDIS Ung 2018/2019*

ADDIS:
– 6 februari
– 24 april

ADDIS Ung
– 7 februari
– 23 april

* För att behålla sin certifiering ingår en recertifieringsdag vartannat år. Övningar, fallbeskrivningar och kunskapsutbyte. Kostnad för recertifiering ingår i kontraktet för ADDIS Net och ADDIS Ung Net. När det gäller anmälan till re-certifieringsutbildning räcker det med ett mail till: karl@addis.se

Priser
Certifieringsutbildning ADDIS SEK 10 000*
Certifieringsutbildning ADDIS Ung SEK 10 000*
ADDIS Ung utbildning för ADDIS certifierade SEK 5 000*
ADDIS utbildning för ADDIS Ung certifierade SEK 5 000*
ADDIS Net abonnemang SEK 5 000/år/användare

* Certifieringsutbildningar i ADDIS och ADDIS Ung, samt utbildning för dubbel behörighet, kräver tillhörande ADDIS Net abonnemang.