ADDIS – en strukturerad metod

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom.

ADDIS är en översättning av amerikanska SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – ett diagnosinstrument utvecklat av Norman G. Hoffman, Ph. D och Patricia A. Harrison, Ph. D och validerat på Mayo Clinic, Rochester MN, USA.

Ta del av forskningen gällande SUDDS, under sidan ”Forskning”. 

 

ADDIS bygger på internationella system

ADDIS är uppbyggd till stor del på APA:s (American Psychiatric Association) och WHO:s (World Health Organization) klassifikationssystem ICD-10 respektive DSM-5. Båda systemen är erkända, välkända och frekvent använda över hela världen. Sverige anslöt sig till ICD systemet 1997 och det används oftast inom sjukvården. Vissa psykiatriska kliniker använder fortfarande DSM systemet. Man kan välja vilket system som ska användas vid analysen av svaren från ADDIS intervjun. Valet bestäms oftast utifrån uppdragsgivarens önskemål, t ex om man arbetar inom socialtjänsten men har nära samarbete med primärvården väljer man ICD 10; om man samarbetar med en psykiatrisk klinik som använder DSM-5, då väljer man den.

 

ADDIS är skräddarsytt för Europa

I mitten av 80-talet introducerades ADDIS på den svenska marknaden och under 90-talet på den norska. Sedan dess har instrumentet fortlöpande utvecklats och anpassats till Europeiska förhållanden. ADDIS har ett brett användningsområde; från tidig upptäckt inom primärvården, identifikation och bekräftelse av problemet inom företagshälsovård, öppenvård och behandlingshem mm, åtgärdsplanering och motivationsarbete med LVM patienter. Flera projekt och studier har utförts med ADDIS som bas. Några kan du ta del av under Forskning.