Utbildning

ADDIS/ADDIS Ung utbildningen ger dig kunskaper om hur du går till väga för att göra en diagnostisk bedömning, och leder till behörighet att använda instrumentet professionellt. För ytterligare information om utbildningens innehåll se fliken ”utbildningsprocess” till vänster.

Syftet med utbildningen är:

  • Att kunna använda sig av bedömningsinstrumentet ADDIS/ADDIS Ung och utföra en bedömning enl. ICD-10:s och DSM-5:s diagnoskriterier för skadligt bruk/beroende och substansrelaterade syndrom av olika psykoaktiva droger inkl. alkohol. Denna diagnostiska bedömning, tillsammans med annan relevant information, kan sedan ligga till grund för en klinisk diagnos.

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Ställa konkreta frågor, skapa ett terapeutiskt klimat samt kunna analysera informationen från ADDIS/ADDIS Ung intervjun utifrån diagnoskriterier och beroendekunskap.
  • Sammanställa information som samlas in genom ADDIS/ADDIS Ung intervjun på ett sätt som klienten och remitterande instans kan förstå och tillgodogöra sig.
  • Hjälpa klienten att få insikter om sitt problem och behov av hjälp, samt visa personen vägen till adekvata åtgärder.

ADDIS/ADDIS Ung utbildningen vänder sig till:

  • Alla yrkesgrupper som arbetar med människor som kan ha utvecklat ett problem med alkohol, läkemedel och andra droger. Genom en ADDIS/ADDIS Ung intervju kan man fastställa om klientens användning av en drog har lett till ett skadligt bruk/beroende och/eller substansrelaterade syndrom.
  • ADDIS/ADDIS Ung intervjuer utförs idag inom socialtjänst, öppenvård, sluten behandling, arbetsförmedling, försäkringskassa, rehabiliteringskliniker, primärvården, sjukhus, psykiatrin och företagshälsovården.

För att kunna delta i utbildningen krävs att du har något av följande:

  • En utbildning på akademisk nivå i ämnen med vårdande, social inriktning (ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom) eller minst ett års utbildning till alkohol/drogrådgivare.
  • Annan adekvat utbildning och erfarenhet av arbete inom beroendeområdet.