ADDIS Net

Datastödet ADDIS Net  förenklar ditt arbete genom att automatiskt generera checklistor, beroendekurvor och textsammanställning.

ADDIS Net effektiviserar, stödjer och optimerar handhavandet av ADDIS och ADDIS ung genom att:

  • Minimera riskerna för felinmatning och felkodning i de olika överföringsmomenten
  • Snabba upp utredningsproceduren vilket leder till en tidigarelagd insats
  • Underlätta vidareutveckling, kvalitetssäkring av den egna verksamheten samt utvärdering och uppföljning av klientresultat
  • Garantera verksamhetens klienter ett fullständigt sekretesskydd (samma sorts krypteringsteknik son hos internetbankstjänster)

ADDIS Net 2.0 är är framtaget i samarbete med Precio Fishbone och ByBrick AB i Örebro.