ADDIS Net 2.0

Datastödet ADDIS Net 2.0 förenklar ditt arbete genom att automatiskt generera checklistor, beroendekurvor och textsammanställning.

ADDIS Net 2.0 effektiviserar, stödjer och optimerar handhavandet av ADDIS och ADDIS ung genom att:

  • Minimera riskerna för felinmatning och felkodning i de olika överföringsmomenten
  • Snabba upp utredningsproceduren vilket leder till en tidigarelagd insats
  • Underlätta vidareutveckling, kvalitetssäkring av den egna verksamheten samt utvärdering och uppföljning av klientresultat
  • Garantera verksamhetens klienter ett fullständigt sekretesskydd (samma sorts krypteringsteknik son hos internetbankstjänster)

ADDIS Net 2.0 är är framtaget i samarbete med Precio Fishbone AB.