ADDIS Ung är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/beroende/substansrelaterat syndrom . ADDIS Ung är en vidareutveckling av ADDIS och SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – ett diagnosinstrument utvecklat av Norman G. Hoffman, Ph. D och Patricia A. Harrison, Ph. D och validerat på Mayo Clinic, Rochester MN, USA (för att ta del av forskningen gällande SUDDS, se rubriken ”forskning”).

ADDIS Ung är framtagen i samarbete mellan Lynn Wickström, Ungdomsenheten i Örebro, Patricia Harrison och Norman Hoffman. ADDIS Ung är skriven och anpassad för ungdomar. Med ungdomar menas här upp till och med tjugo års ålder.

 

ADDIS Ung bygger på internationella system

ADDIS Ung är uppbyggd till stor del på APA:s (American Psychiatric Association) och WHO:s (World Health Organization) klassifikationssystem DSM-5 respektive ICD-10. Båda systemen är erkända, välkända och frekvent använda över hela världen.

Dessa kriterier har utvecklats efter forskning med vuxna, därför har vi infört en högre tröskel i bedömningsmomentet för att inte överdiagnostisera. Patricia A. Harrison m fl. har i artikeln ”DSM IV – Substance Use Disorder Criteria for Adolescents: A critical Eximination based on a Statewide School Survey” (1998), skrivit om användbarheten av DSM IV system för ungdomar och ger oss viktig information baserad på svaren från 74 008 elever i åldrarna 14-15 år och 17-18 år. Totalt har P. Harrisons forskningsmaterial om DSM IV kriterier och ungdomar inkluderat ca 130 000 ungdomar. Forskningsresultat som har varit viktigt i utformandet av ADDIS Ung.

Sverige anslöt sig till ICD systemet 1997 och det används oftast inom sjukvården. Vissa psykiatriska kliniker använder fortfarande DSM systemet. Som intervjuare finns valet att använda det systemet som passar bäst i analysen av svaren. Valet bestäms utifrån uppdragsgivarens önskemål och eventuella samarbeten, t ex om man arbetar inom socialtjänsten men har ett samarbete med primärvården väljs ICD-10. Om samarbetet sker med en psykiatrisk klinik som använder DSM systemet, väljer man DSM-5.

 

ADDIS Ung är skräddarsytt för Europa

I början av 2000 introducerades ADDIS Ung på den svenska marknaden och under 2004 i Norge. Sedan dess har instrumentet fortlöpande utvecklats och anpassats till Europeiska förhållanden. ADDIS Ung används inom socialtjänsten, skolor, primärvård, sjukhus, företagshälsovård, kriminalvård m.m.

ADDIS Ung har använts i en förundersökning inför ett forskningsprojekt, där Systembolaget tillsammans med Folkhälsoinstitutet bidrog med forskningsanslag. Ytterligare forskning med ADDIS Ung är planerad.