ADDIS Ung är till för dig

ADDIS Ung underlättar kartläggningsarbetet genom att du inte behöver tänka sig själv på vilka frågor du ska ställa. Frågorna är direkta, händelseorienterade men upplevs ändå inte som hotande för klienten/patienten. ADDIS Ung är objektiv; resultatet blir detsamma oavsett vem som utför intervjun, en säkerhet för både dig och klienten/patienten. Intervjutekniken skapar ett förtroendefullt klimat mellan dig och klienten, som underlättar det fortsatta samarbetet.

 

ADDIS Ung är till för din klient/patient

ADDIS Ung är kontaktskapande och har en stark terapeutisk effekt på klienten/patienten. En högskolestudie från Östfold i Norge visar bl a att den intervjuade känner sig delaktig, sedd, uppmärksammad och får kanske för första gången insikt i sin problematik. Motivationen stärks härigenom för att genomföra föreslagna åtgärder.

 

Vill du få tillgång till ADDIS Ung

För att använda ADDIS Ung krävs att du går en utbildning och bibehåller en aktuell behörighet. Utbildningen får du tillgång till via våra schemalagda utbildningsstarter, alternativt en skräddarsydd hemma hos utbildning på er arbetsplats; beroende på antalet deltagare. Se fliken ”Utbildning” för information om utbildningsstarter.