ADDIS Ung er til for deg

ADDIS Ung er et strukturert intervju som gjør kartleggingsarbeidet lettere for deg som arbeider med rus. Du stiller faste utarbeidete spørsmål. Spørsmålene er direkte, hendelsesorienterte og oppleves ikke truende for klienten/pasienten. ADDIS Ung er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet. Det er en sikkerhet både for deg og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper et tillitsfullt klima og gjør videre samarbeid lettere.

ADDIS Ung er til for din klient

ADDIS Ung er kontaktskapende og har en sterk terapeutisk effekt på klienten/pasienten. Ett studie fra Høgskolen I Østfold  viser bl.a. at klienten/pasienten føler seg delaktig, sett, får oppmerksomhet, og får, kanskje for første gang innsikt i sin problematikk. Motivasjonen styrkes gjennom å gjennomføre de foreslåtte tiltak.

Vil du ha tilgang til ADDIS Ung?

For å kunne bruke ADDIS Ung kreves det at du gjennomfører utdanningen og opprettholder en aktiv sertifisering. Gjennom utdanningsprosessen får du din private veileder som hjelper deg og godkjenner dine kliniske studier.

Utdanning kan skreddersys for din arbeidsplass, avhengig av antall deltakere.

Utdanningsprogram

Ønsker du sertifisering i ADDIS Ung, ta kontakt.