ADDIS Ung intervjuet består av to deler:

1) Introduksjonsdelen er kontaktskapende og gir en myk innledning til spørsmål om alkohol- og rusvaner. Psykososial stress, angstsyndrom og depresjon er forstyrrelser som ofte er nært relatert til alkohol- og rusproblemer generelt. Introduksjonsdelen inneholder:

I tillegg til personlige opplysninger fremkommer også annen relevant informasjon slik som stress, angst-, PTSD-, depresjon og spill screening. Samt informasjon om bruk av koffein, nikotin og mat.

2) Alkohol- og rusdelen spenner over et bredt felt, slik som bruksmønster, kontrolltap, negativ adferd i samband med alkohol- og rusinntak, negative konsekvenser og eventuelt symptomer på skadelig bruk, ruslidelse eller avhengighet forankret i de internasjonale diagnosekriteriene. Intervjuet dekker alle psykoaktive rusmidler inklusive alkohol.

ADDIS ung viser også informasjon om det er en aktuell avhengighet eller en avhengighet i remisjon. En avhengighet i remisjon vil si en avhengighet som er utviklet, men som er latent hvilket vil si at den ikke er aktuell akkurat nå. Dette er en svært viktig informasjon i forhold til medisinering av sove-/beroligende- og smertestillende midler for ikke å aktivere en allerede edru/nykter klient/pasient.

Resultat

Etter gjennomført ADDIS intervju sammenstilles resultatet på en ICD-10 eller DSM-5 diagnosesjekkliste og avhengighetskurve samt pedagogisk sjekkliste. Ut i fra dette analyseres resultatet som fører til en diagnostisk bedømming eller diagnose, avhengig av yrket til intervjuer.

Alle avhengighetssymptomer som klienten/pasienten har utviklet vises på en avhengighetskurve. Dette gjelder for alle rusmidler. På kurven fremkommer det også hvilken alder i livet symptomene oppstod for første gang. Den pedagogiske sjekklisten og kurven brukes under oppfølgingssamtalen og er et viktig verktøy i motivasjonsarbeidet. Kurven hjelper klienten/pasienten til å få en dypere innsikt i sitt eget liv gjennom å vise rusproblemets utvikling, hvordan man f.eks. har byttet til ulike rusmidler, hvilke symptom som er aktuelle m.m.