Utbildningsprocess

Grundutbildning

Två utbildningsdagar.
Innehåll: Beroendelära, preparatkunskap, diagnoskriterier (ICD 10 och DSM 5), ADDIS utveckling och uppbyggnad, digitaliseringen av ADDIS systemet – presentation av ADDIS Net 2.0, intervjuträning med varandra ,inklusive diagnostiska bedömningar och åtgärdsförslag, bedömning och analys av fiktiva fall, remissionsspecifikationer, provisoriska bedömningar, flerdrogsberoende, ospecificerat drogberoende, reglerat beroende, korstolerans m.m.

Handledning

Tre egna ADDIS intervjuer utförs med klient/patient på hemmaplan
Efter grundutbildningen kommer du tilldelas en handledare som följer dig fram till examinationstillfället. På hemmaplan, i din egen verksamhet eller närliggande, genomför du tre egna ADDIS intervjuer. Efter var och en genomförd intervjun kontaktar du din handledare. Ni går sedan gemensamt igenom materialet via E-post, telefon, ADDIS Net och du får handledning på ditt genomförande – innan återrapportering av resultatet till klient/patient sker. 

Digital examination

  1. Teoretiskt prov:
    Provet tar bland annat upp bakgrund och syfte med ADDIS, ICD-10 och DSM-5, symptom för olika droggrupper med mera.
  2. Fallbeskrivningar:
    Genomförandet av tre fallbeskrivningar med tillhörande diagnostisk bedömning förslag till åtgärder och analys.

Vid ej godkänd examination får du kostnadsfritt möjlighet att, genom personlig handledning, färdigställa din examination. Detta sker som tidigare handledning via E-post, telefon och ADDIS Net.

 

Recertifiering

Rekommendationen är att du som användare deltar på en re-certifieringsdag minst vartannat år i kvalitetssäkrande syfte, omfattande 1 lärarledd dag med föreläsning och workshop. Du får självfallet delta varje år om du vill (kostnaden för dagen ingår i ditt ADDIS Net abonnemang).