ADDIS är till för dig

ADDIS underlättar kartläggningsarbetet genom att du inte behöver tänka själv på vilka frågor du ska ställa. Frågorna är direkta, händelseorienterade men upplevs ändå inte som hotande för klienten/patienten. ADDIS är objektivt; resultatet blir detsamma oavsett vem som utför intervjun, en säkerhet för både dig och klienten/patienten. Intervjutekniken skapar ett förtroendefullt klimat mellan dig och den du intervjuar, som underlättar det fortsatta samarbetet.

 

ADDIS är till för din klient

ADDIS är kontaktskapande och har en stark terapeutisk effekt på klienten/patienten. En högskolestudie från Östfold, Norge visar bl a att den intervjuade känner sig delaktig, sedd och uppmärksammad och får, kanske för första gången, insikt i sin problematik. Motivationen stärks härigenom för att genomföra föreslagna åtgärder.

 

Vill du få tillgång till ADDIS?

För att använda ADDIS krävs att du går en utbildning och bibehåller en aktuell behörighet. Utbildningen får du tillgång till via våra schemalagda utbildningsstarter, alternativt en skräddarsydd hemma hos utbildning på er arbetsplats; beroende på antalet deltagare. För aktuella utbildningsstarter se fliken: ”Utbildning”.