Utbildningar 2017/2018

Nedan följer utbildningstillfällen för 2017 och våren 2018. Under den gröna rubriken finner du ADDIS utbildningar och under den röda rubriken finner du ADDIS Ung utbildningar. Programmet är uppdelat efter utbildningsstarter och inkluderar samtliga datum för hela utbildningsprocessen (d.v.s. datum för Grundutbildning, Fördjupningsutbildning och Examination). Du väljer den certifieringsutbildning som passar din planering bäst.

För dig som redan är certifierad men behöver re-certifiera dig, se särskild rubrik.

Hemma-hos utbildningar
För er som vill spara tid, rese och logikostnader för era ADDIS/ADDIS Ung deltagare kan vi erbjuda hemma hos utbildningar. Detta innebär att vår utbildare kommer till er och på plats genomför hela utbildningsprocessen, inklusive examination. Förutsättningen är att ni kan samla minst 6 deltagare. Priset per deltagare är det samma som när vi utbildar i Örebro. Resa och logi för en utbildare tillkommer.

Utbildningsort: Örebro

ADDIS

Certifieringsutbildning – start oktober 2017

 • Grundutbildning 2 – 3 oktober
 • Fördjupningsutbildning 2 november
 • Examination 1 december

Certifieringsutbildning – start november 2017

 • Grundutbildning 21 – 22 november
 • Fördjupningsutbildning 19 december
 • Examination 10 januari 2018

Certifieringsutbildning – start januari 2018

 • Grundutbildning 30 – 31 januari
 • Fördjupningsutbildning 28 februari
 • Examination 23 mars

Certifieringsutbildning – start april 2018

 • Grundutbildning 4 – 5 april
 • Fördjupningsutbildning 3 maj
 • Examination 31 maj

ADDIS Ung

Certifieringsutbildning – start september 2017

 • Grundutbildning 7 – 8 september
 • Fördjupningsutbildning 5 oktober
 • Examination 8 november

Certifieringsutbildning – start februari 2018

 • Grundutbildning 1 – 2 februari
 • Fördjupningsutbildning 1 mars
 • Examination 22 mars

Certifieringsutbildning – start april 2018

 • Grundutbildning 11 – 12 april
 • Fördjupningsutbildning 8 maj
 • Examination 5 juni

Re-certifiering ADDIS och ADDIS Ung 2017/2018*

ADDIS:
– 12 september
– 9 november – FULLBOKAT
– 7 februari 2018
– 25 april 2018

ADDIS Ung
– 13 september
– 8 februari 2018
– 26 april 2018

* För att behålla sin certifiering ingår en recertifieringsdag vartannat år. Övningar, fallbeskrivningar och kunskapsutbyte. Kostnad för recertifiering ingår i kontraktet för ADDIS Net och ADDIS Ung Net. När det gäller anmälan till re-certifieringsutbildning räcker det med ett mail till: karl@addis.se

Priser*
Certifieringsutbildning ADDIS SEK 15 000
Certifieringsutbildning ADDIS Ung SEK 15 000
ADDIS Ung utbildning för ADDIS certifierade SEK 10 000
ADDIS utbildning för ADDIS Ung certifierade SEK 10 000
ADDIS Net SEK 5 000/år/användare

* Samtliga certifieringsutbildningar inkluderar 1 års ADDIS Net avtal.