Forskning ADDIS

Här nedan finner du olika forskningsartiklar som berör ADDIS.

Granskning av ADDIS validitet – fullständig rapport (PDF)
Analgesic Use Disorders – Jonasson (PDF)
The Feasability of a new intake routine (PDF)
Ämneslista som kognitivt stöd (PDF)
En jämförelse mellan ADDIS och SCID (PDF)
ADDIS test-retest reliabilitet (PDF)
Diagnosinstrument för substansberoende – MINI, SCID eller ADDIS? (PDF)