ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

ADDIS bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

ADDIS är helt digitaliserat system, där tidigare pappershantering har ersatts av datastödet ADDIS Net 2.0. Det nya digitala systemet innehåller omfattande förbättringar i såväl programvara som intervjuinnehåll, t.ex: DSM-5 inkluderas, uppdaterat stressavsnitt, PTSD screening, ångestscreening, uppdaterad spelscreening, uppdaterad ämneslista, nytt frågeinnehåll avseende överdoseringar m.m.

ADDIS Net 2.0 innefattar personliga användarlicenser till priset av SEK 5 000/användare/år, vilket är en förutsättning för ADDIS/ADDIS Ung utövande.

För intresseanmälningar/frågor kontakta:

Karl Dahl: karl@addis.se, 0767 – 74 94 24
Börje Dahl: 0706 – 00 84 96