PÅ GRUND AV COVID-19 behöver vi alla dra våra strån till stacken för att bidra till vårt gemensamma skydd av varandra.

Därför vill vi nu slå ett litet extra slag för vårt digitala utbildningskoncept, till er som funderar på att certifiera er, eller ska recertifieras i ADDIS och/eller ADDIS Ung.

Vi använder oss av Zoom, som är ett välfungerande, enkelt verktyg för genomförande av elektroniska möten/utbildningar/webinars. Det går till så att du får en länk av oss till din mailadress, som du klickar på vid tidpunkten för utbildningens start. Därefter kommunicerar vi, hur många som helst, på tider som passar er.

Hör gärna av dig till mig om du har frågor.
Mobil: 070 – 600 84 96
Mail: borje@dahlochdahl.se

ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

ADDIS bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

ADDIS är helt digitaliserat system, där tidigare pappershantering har ersatts av datastödet ADDIS Net 2.0. Det nya digitala systemet innehåller omfattande förbättringar i såväl programvara som intervjuinnehåll, t.ex: DSM-5 inkluderas, uppdaterat stressavsnitt, PTSD screening, ångestscreening, uppdaterad spelscreening, uppdaterad ämneslista, nytt frågeinnehåll avseende överdoseringar m.m.

ADDIS Net 2.0 innefattar personliga användarlicenser till priset av SEK 5 000/användare/år, vilket är en förutsättning för ADDIS/ADDIS Ung utövande.

För intresseanmälningar/frågor kontakta:

Karl Dahl: karl@addis.se, 0767 – 74 94 24
Börje Dahl: 0706 – 00 84 96