Utbildningsprocess

 

Grundutbildning

Två utbildningsdagar.
Innehåll: Beroendelära, preparatkunskap, diagnoskriterier (ICD 10 och DSM 5), ADDIS utveckling och uppbyggnad, digitaliseringen av ADDIS systemet – presentation av ADDIS Net 2.0, intervjuträning med varandra ,inklusive diagnostiska bedömningar och åtgärdsförslag.

Handledning 1

 1. En egen ADDIS intervju utförs med klient/patient på hemmaplan
  Efter grundutbildningen kommer du tilldelas en handledare som följer dig fram till examinationstillfället. På hemmaplan, i din egen verksamhet eller närliggande, genomför du en egen ADDIS intervju. Efter genomförd intervjun kontaktar du din handledare. Ni går sedan gemensamt igenom materialet via E-post, telefon, ADDIS Net och du får handledning på ditt genomförande.
 2. Fallbeskrivning
  Du tilldelas en fallbeskrivning med tillhörande checklistor och genomför diagnostisk bedömning, samt rekommenderar åtgärder. Du får handledning på fallet via mail/telefon.

Fördjupning

En utbildningsdag
Innehåll: Arbete med fallbeskrivningar, remissionsspecifikationer, analys av diagnostiska bedömningar, provisoriska bedömningar, flerdrogsberoende, ospecificerat drogberoende, reglerat beroende, korstolerans mm.

Handledning 2

 1. En egen ADDIS intervju utförs med klient/patient på hemmaplan
  På hemmaplan, i din egen verksamhet eller närliggande, genomför du en egen ADDIS intervju med tillhörande analys. Efter genomförd intervjun kontaktar du din handledare. Ni går sedan gemensamt igenom materialet via E-post, telefon, ADDIS Net och du får handledning på ditt genomförande.
 2. Fallbeskrivning + analys
  En fallbeskrivning med tillhörande checklistor som utgångspunkt för diagnostisk bedömning och rekommenderade åtgärder. I detta steg lämnar eleven även en analys av fallet.

Examination

 1. Teoretiskt prov:
  Provet tar bland annat upp bakgrund och syfte med ADDIS, ICD-10 och DSM-5, symptom för olika droggrupper med mera.
 2. Fallbeskrivningar:
  Genomförandet av tre fallbeskrivningar med tillhörande diagnostisk bedömning förslag till åtgärder och analys.

Vid ej godkänd examination får du kostnadsfritt möjlighet att, genom personlig handledning, färdigställa din examination. Detta sker som tidigare handledning via E-post, telefon och ADDIS Net.

 

Recertifiering

Vartannat år är en re-certifieringsdag i kvalitetssäkrande syfte obligatorisk, omfattande 1 lärarledd dag med föreläsning och workshop.