Referenser

 

SiS LVM-hem Runnagården

Runnagården är ett LVM-hem för kvinnor med missbruksproblematik. I SiS utredning LVM, en insats som erbjuds klienterna och som syftar till att både motivera klienten samt ge ett bra underlag för vidare vård och behandling,  fokuserar vi på missbruket/beroendet med utgångspunkt i ADDIS-intervjuerna. Resultatet av ADDIS-intervjuerna ger ett bra underlag för vidare vård och planering.

Vi upplever att ADDIS är en motivationshöjande insats som hjälper klienterna att få insikt i omfattningen och konsekvenserna av sitt droganvändande.

Lisbeth Carlsson
Utredningssekreterare

Scandinavian Airlines (SAS)

Inom flyget är säkerhet nummer 1.

SAS tre ledord är:
1 Säkerhet
2 Punktlighet
3 Service.

SAS styrs av många olika regelverk som är både internationella och flygplatsspecifika. Allt vi gör finns det mer eller mindre manualer för hur det skall gå till. Hur man lastar, hur man säkrar lasten – allt handlar om säkerhet.

ADDIS ligger bra i linje med SAS syn när det gäller alkohol & drogfrågor. Vi vill ha en tillförlitlig manual och bedömning att arbeta utifrån i dessa svåra frågor. I alla våra alkohol & drog ärenden görs en ADDIS utredning först. Utifrån denna arbetar vi vidare för att komma fram till vilken hjälp vi skall kunna erbjuda våra medarbetare.

Holger Andersen
HR/expert inom missbruks/beroendeområdet