Utdanningsprosess

Sertifiseringsprosessen innebærer følgende:

 • Grunnkurs:
  To dager med kursleder i bedømmelse og diagnostisering.
 • Praktisk/klinisk øvelse:
  ADDIS intervjuer på egne klienter/pasienter. Arbeidet sendes godkjent personlig veileder.
 • Fordypningskurs:
  2 dager med kursleder. Undervisning og gruppearbeid med analyse av forskjellige tilfeller/eksempler og beskrivelser. De internasjonale diagnosekriteriene ICD-10 og DSM-IV – likheter og forskjeller, remisjonsspesifikasjoner, provisorisk bedømmelse, blandingsbruk m.m.
 • Praktisk/klinisk øvelse:
  ADDIS intervjuer på egne klienter/pasienter. Arbeidet sendes godkjent personlig veileder.
 • Eksamen – en hel dag:
  Bestående av en teoretisk og en klinisk del for å demonstrere at du mestrer bruken av selve ADDIS-instrumentet, de internasjonale diagnosekriteriene, samt kunnskap om avhengighet og skadelig bruk.
 • Resertifisering:
  En hel dag med kursleder annet hvert år. Oppgradering og gjennomgang av det siste innenfor fagfeltet.